Saturday Jul 09, 2022

AJ PITIE ČAJU MÁ SVOJE KUNG-FU (epi 056)

Svet je oveľa rozmanitejší ako ho my vnímame. Je to niečo neviditeľné v pozadí všetkých vecí. Ide o bytie - to jediné čo vlastne máme, a to závisí aj od kvality stavu našich orgánov. Každé ochorenie je liečiteľné, ale nie každý človek. Telo sa vie samo regulovať a opravovať. Základom vyliečenia sa je CHUŤ ŽIŤ. Náš špeciálny hosť, Miroslav Chudej, inštruktor čchi kung-u a terapeut čínskej image medicine. NEXT? Vyhádzaná zo slnka aj z peňazí  https://open.spotify.com/episode/4vIZJUMpa5RUS0uYLj3mv5?si=0ADqn2CgSW-Gscak1Y8O-A  Produkcia BUBUBU by @zapoofficial  

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013